Sunday, May 4, 2014

Världen som nu föds på nytt

Världen som nu föds på nytt
på nytt föder glädjen. Här på jorden
vandrar nu den uppståndne Herren.
Öst och väst och syd och nord, eld
och vatten , luft och jord sjunger påsken psalmer.

Hör hur fågelropen höjs!
Hav och strand sig gläder.
Se hur mark och träd tar på sina sommarkläder.
Genom tjäle, köld och död
tränger solens eld och glöd.
Det är påsk på jorden.

Ur ett outtömligt djup skaparkraften flödar.
Liv ger liv och skörd ger sådd,
sådden nya skördar.
Döden fråntogs all sin makt.
Kristi kropp i graven lagd
uppstår och förvandlas.

Vi i honom återfår
allt som gick förlorat.
Paradiset nu för oss
öppnar sina portar,
Inget svärd ! Från död till liv
kallas vi att leva i
alla somrars sommar.

No comments:

Post a Comment